zwrot podatku1Jestem tłumaczem z bogatym i długoletnim doświadczeniem w kontakcie z językiem niemieckim. Moja specjalizacja to zwrot podatku z zagranicy Język ten stał się moją pasją już od 1994 roku, kiedy to zacząłem poszerzać moje umiejętności lingwistyczne poprzez różnego rodzaju kursy samodzielne jak i szkoły językowe, dzięki czemu od początku nauki temat gramatyki i słownictwa niemieckiego nie był mi obcy.

Podczas mojego pobytu w Republice Federalnej Niemiec w latach 2000 – 2002 w celach językowych i zawodowych, pokonałem barierę swobodnego porozumiewania się wśród rodowitych mieszkańców tego kraju. Nabyłem tam biegłości w szybkim rozumieniu tzw. „Hochduetsch” (standardowy język niemiecki), jak i w poprawnym rozumieniu niektórych niemieckich dialektów oraz w tamtejszym sposobie wyrażania myśli.

Ukończone w 2008 roku studia germanistyczne poszerzyły moje kompetencje w posługiwaniu się językiem literackim, stylistyce niemieckiej oraz w tłumaczeniach. W obszarze zawodowym jest to zwrot podatku z Niemiec.

Od 2002 roku aż do chwili obecnej jestem sezonowym pilotem turystycznym grup niemieckich. Praca ta umożliwia mi regularny kontakt z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych i pracującymi w różnych branżach i tym samym pozwala na ciągłe poszerzanie słownictwa tego języka.

Dotąd dobrze odnajdowałem się zarówno w tłumaczeniach pisemnych jak i ustnych konsekutywnych (polegających na tym, że tłumacz znajduje się blisko mówcy i rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy mówca skończy swoją wypowiedź), konferencyjnych czy towarzyszących.