O mnie


Szanowni Państwo!

  

Jestem tłumaczem z bogatym i długoletnim doświadczeniem w kontakcie z językiem niemieckim. Język ten stał się moją pasją już od 1994 roku, kiedy to zacząłem poszerzać moje umiejętności lingwistyczne poprzez różnego rodzaju kursy samodzielne jak i szkoły językowe, dzięki czemu od początku nauki temat gramatyki i słownictwa niemieckiego nie był mi obcy.

Podczas mojego pobytu w Republice Federalnej Niemiec w latach 2000 – 2002 w celach językowych i zawodowych, pokonałem barierę swobodnego porozumiewania się wśród rodowitych mieszkańców tego kraju. Nabyłem tam biegłości w szybkim rozumieniu tzw. „Hochduetsch” (standardowy język niemiecki), jak i w poprawnym rozumieniu  niektórych niemieckich dialektów oraz w tamtejszym sposobie wyrażania myśli.

Ukończone w 2008 roku studia germanistyczne poszerzyły moje kompetencje w posługiwaniu się językiem literackim, stylistyce niemieckiej oraz w tłumaczeniach.

Od 2002 roku aż do chwili obecnej jestem sezonowym pilotem turystycznym grup niemieckich. Praca ta umożliwia mi regularny kontakt z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych wywodzącymi się z różnych środowisk społecznych i pracującymi w różnych branżach i tym samym pozwala na ciągłe poszerzanie słownictwa tego języka.

Dotąd dobrze odnajdowałem się zarówno w tłumaczeniach pisemnych jak i ustnych konsekutywnych (polegających na tym, że tłumacz znajduje się blisko mówcy i rozpoczyna tłumaczenie dopiero, gdy mówca skończy swoją wypowiedź), konferencyjnych czy towarzyszących.

 

 Zdobyłem już następujące doświadczenie w tłumaczeniach z języka niemieckiego na polski i odwrotnie:

 

W tłumaczeniu  pisemnym:

 • Teksty przyrodnicze
 • Strony internetowe (transport międzynarodowy specjalny i ponadgabarytowy, turystyka i hotelarstwo)
 • Teksty edukacyjne (wykłady poświęcone grupom producenckim i instytucjom rolnym)
 • Teksty finansowo-księgowe

 

W tłumaczeniu ustnym:

 • Tłumaczenia różnych 4-godzinnych wykładów z języka niemieckiego na polski o tematyce m. in.:
  • Funkcjonowanie niemieckiego systemu kształcenia zawodowego
  • Kształtowanie przedsiębiorczości w szkołach niemieckich
  • Energia odnawialna (energia wiatrowa, biogazownie)
  •  Rolnictwo ekologiczne i rynek produktów ekologicznych
  • Związki branżowe producentów rolnych
  • Przetwórstwo płodów rolnych

 

 • Tłumaczenia przewodników turystycznych w dziedzinach:
  • Obiekty zabytkowe
  • Parki dzikich zwierząt i rezerwaty przyrody
  • Muzea przyrodnicze i etnograficzne

 


 

Do tłumaczeń zawsze podchodziłem z pasją i lubię zgłębiać nowe dziedziny, aby poznać fachowy język używany w danej branży i tym samym jak najwierniej oddać oryginał tekstu źródłowego na język docelowy.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!