Tłumaczenia prawnicze

4 kwietnia 2018

Tłumaczenie dokumentów prawnych

Obecnie wielu tłumaczy decyduje się na wybór jednej określonej specjalizacji. Jedną z bardziej popularnych specjalizacji, a zarazem tych uważanych za najbardziej opłacalne jest prawo. Tłumacze, który zdecydują się na tę dziedziną tłumaczą na co dzień teksty prawne - treści ustaw, oraz teksty prawnicze różnego rodzaju.

Są to teksty pisane językiem stosowanym na co dzień w środowisku prawników, które jednak nie są wynikiem pracy organów ustawodawczych. Są to na pewno umowy, dokumenty założycielskie spółek, pełnomocnictwa, akty notarialne i nie tylko. Co jeszcze należy wziąć pod uwagę, planując w przyszłości zostanie tłumaczem tekstów stricte prawniczych?

Terminologia

Oczywiście język prawniczy jest dość mocno specyficzny. Dla laika wydaje się być on niezrozumiały. Dlatego też zanim przystąpi się do tłumaczenia tekstów tego rodzaju należy najpierw zapoznać się z dokumentacją prawniczą w języku polskim i obcym, aby nauczyć się je interpretować w odpowiedni sposób. Takie teksty zawierają wiele terminów, które w języku codziennym nie są obecne. Na pewno trzeba przygotować się na trwającą wiele godzin prace z terminologią, przygotowywanie glosariuszy czy poznawanie terminów, które funkcjonują  w dokumentach prawniczych.

Znajomość tematu

Tak samo jak w przypadku innej tematyki istotna jest znajomość odpowiednich terminów i wiedza na temat tego, co się właściwie tłumaczy. Czasami początkującymi tłumacze pytają się dlaczego na danym szkoleniu czy w danym podręczniku tak dużo miejsca poświęca się omawianiu zagadnień pochodzących z różnych gałęzi prawa zamiast podać obcojęzyczne odpowiedniki polskich słów czy zwrotów.

Rzetelny tłumacz prawniczy

Jednak w tym przypadku drogi na skróty nie ma. Wprawdzie tłumacz tekstów prawniczych nie musi być prawnikiem z wykształcenia, ale powinien rozumieć tłumaczone dokumenty, z którymi na co dzień ma do czynienia. Musi wiedzieć jaka jest ich funkcja i z czego się składają. Powinien także zdawać sobie sprawę jakie różnice występuję między prawem polskim a prawem innych krajów.

Tłumaczenia uwierzytelnione

Osoby, które chcą zajmować się tłumaczeniem tekstów prawniczych muszą wiedzieć, że klienci bardzo często w tym przypadku oczekują uwierzytelnienia dokumentów. Wszyscy, którzy chcieliby więc poszerzyć swoją ofertę także i o tę usługę muszą najpierw uzyskać uprawnienia tłumacza przysięgłego. W tym celu trzeba zdać oczywiście stosowny egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej. Warto przy tym pamiętać, że tłumacz przysięgły musi pozostawać do dyspozycji policji i sądów, co potrafi nieco uprzykrzyć życie. Trzeba jednak wiedzieć, że dobremu tłumaczowi przysięgłemu klientów raczej nie zabraknie.

Decydując się na prawo jako specjalizację (jedyną lub jedną z kilku) przyszły tłumacz musi zastanowić się nad kilkoma podstawowymi kwestiami. Czy czytanie wielu stron zapisanych prawniczym, trudnym językiem na pewno jest dla niego? Czy posiada zaparcie tak potrzebne  do samokształcenia się? Czy jest w stanie podjąć odpowiedzialność, jaka niewątpliwie wiąże się z tłumaczenie umów handlowych i innych dokumentów? Tutaj każdy błąd może ważyć na wyniku całej transakcji. Czy rzeczywiście chce się tym zajmować, a może woli spokój i mniejszą liczbę mniej wymagających klientów? Trzeba przeanalizować dokładnie swoje możliwości i umiejętności. Potem pozostaje jedynie życzyć szczęścia. Tłumacz przysięgły zajmujący się tekstami prawniczymi jest osobą, która nie może spoczywać na laurach. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest samodoskonalenie się i podnoszenie swoich kwalifikacji.

image

Wojciech Kowal

Redakcja lingua-projekt.pl