Złożoność tłumaczeń prawnych - Część 1

6 października 2020

Ze względu na charakter dokumentów prawnych ich tłumaczenie może być bardzo wymagającym procesem.

Praca tłumacza wymaga wielu umiejętności: sztuka tłumaczenia to znacznie więcej niż tylko zabieranie tekstu napisanego w jednym języku i przenoszenie go na inny. A wiele osób, które traktują tłumaczenie jako karierę zawodową, zastanawia się, czy biegła znajomość dwóch języków wystarczy do wykonania specjalistycznych tłumaczeń. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie jest, i dotyczy to w szczególności tłumaczeń prawnych.

W dość złożonym świecie tłumaczeń wymagane są liczne umiejętności, a ze względu na samą naturę dokumentów prawnych ich tłumaczenie może być bardzo wymagającym procesem. Tłumacze często stają przed poważnymi wyzwaniami, gdy przydziela się im tego typu tłumaczenia, ponieważ w tłumaczeniach prawniczych nie ma miejsca na błędy: najmniejsze z nich mogą być bardzo kosztowne i mieć inne, bardzo poważne konsekwencje. Jeśli chodzi o tłumaczenie dokumentów prawnych, może to być jeden z trudniejszych obszarów zawodu tłumacza, ponieważ każdy kraj ma swój własny, niepowtarzalny system prawny, a wraz z nim własne, niepowtarzalne terminy prawne.

Problemy, z którymi borykają się tłumacze tekstów prawnych

Sam charakter prawa i języka prawniczego przyczynia się do złożoności i trudności związanych z tłumaczeniami prawniczymi. Do tego dochodzą komplikacje związane z krzyżowaniem się języków w tłumaczeniach oraz fakt, że mamy do czynienia z dwoma systemami prawnymi, nie wspominając o różnicach kulturowych i językowych.

Systemy prawne są specyficzne dla społeczeństw, w których zostały stworzone, a każde z nich ma swoją własną strukturę kulturową, społeczną i językową. Prawo i język prawny są powiązane systemowo, odzwierciedlając kulturę, historię i ewolucję danego systemu prawnego. To właśnie ta niespójność systemów prawnych, zarówno w językach źródłowych, jak i docelowych, sprawia trudności przy tłumaczeniu dokumentów prawnych.

Brak równoważnej terminologii

Brak równoważnej terminologii w języku docelowym jest jedną z częstszych trudności, z jakimi borykają się tłumacze przy wykonywaniu tłumaczeń prawnych. Oznacza to, że tłumacz jest zobowiązany do ciągłego porównywania obu systemów prawnych, od języka źródłowego do docelowego.

Różnice kulturowe

Prawo może być uznane za wyraz kultury danego kraju, przekazywany za pomocą języka prawniczego. Do tłumacza należy pokonanie tych barier kulturowych, które istnieją między językiem źródłowym a docelowym.

Styl prawny

Język prawny jest językiem samym w sobie: jest to język bardzo specjalistyczny, o własnym stylu, zdeterminowanym przez kulturę i tradycje prawne kraju pochodzenia.

Stopień trudności

Poziomy trudności różnią się w zależności od systemu prawnego podczas pracy nad tłumaczeniem tekstów prawnych. Na przykład, tłumaczenie może obejmować -

  • Dwa systemy prawne z językami, które są ze sobą ściśle powiązane, co może skutkować stosunkowo łatwym tłumaczeniem.
  • Dwa ściśle powiązane ze sobą systemy prawne, jednak języki te nie są ze sobą ściśle powiązane, co również może spowodować, że tłumaczenie nie będzie zbyt trudne.
  • Dwa całkowicie różne systemy prawne, jednak języki są ze sobą ściśle powiązane. Scenariusz ten zazwyczaj powoduje, że tłumaczenie jest bardzo trudne.
  • Dwa zupełnie niepowiązane ze sobą systemy prawne i języki. Sytuacja ta skutkowałaby największymi trudnościami dla tłumacza.

image

Wojciech Kowal

Redakcja lingua-projekt.pl