Złożoność tłumaczeń prawnych - Część 2

8 października 2020

Poziom trudności tłumaczeń prawnych zależy całkowicie od poziomu powinowactwa systemów prawnych i języków, których dotyczą.

Jak widać, poziom trudności tłumaczeń prawniczych zależy całkowicie od poziomu powinowactwa między systemami prawnymi i językami, których dotyczą.

Kwalifikacje dobrego tłumacza tekstów prawnych

Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń prawnych może być jednym z trudniejszych i bardziej złożonych rodzajów tłumaczeń, a ważne jest, aby tłumacz posiadał określone umiejętności, takie jak -

 • Powinni oni posiadać wiedzę w zakresie legalnego stylu pisania w języku docelowym;
 • Powinni znać i być kompetentni w zakresie systemów prawnych obu krajów - języka źródłowego i docelowego;
 • chcieć i być w stanie wyszukiwać pojęcia prawne w języku źródłowym, w przypadku gdy nie jest oczywiste, czy odpowiadający im termin w języku docelowym, czy też system prawny języka docelowego;
 • Powinni oni rozumieć terminologię stosowaną w tekście;
 • Nawet jeśli nie jest możliwe dostarczenie dokładnego tłumaczenia tekstu, tłumacz powinien mieć możliwość zdekodowania tekstu w języku źródłowym i przeniesienia go na język docelowy, nie odbiegając od jego pierwotnego znaczenia;
 • Ważne jest, aby tłumacz był w pełni świadomy przeznaczenia tłumaczenia, ponieważ wpływa to zarówno na podejście tłumacza, jak i na sam dokument. Określenie celu tłumaczenia ma wpływ na wiele aspektów tłumaczenia, takich jak składnia, terminologia, frazeologia, ton, i tak dalej;
 • Zrozumienie, że w dyskursie prawnym należy zwrócić uwagę na każdy szczegół, a tłumaczenie musi to odzwierciedlać. Tłumacze nie powinni ulegać pokusie wykluczenia tekstów lub zmniejszenia liczby słów, które wydają się zbędne, ponieważ teksty prawne mają służyć ważnemu celowi.

Różne rodzaje tłumaczeń prawnych

Kiedy tłumacz pracuje nad dokumentem prawnym, ważne jest, aby znał jego tło prawne, w tym terminologię prawną właściwą dla danej dziedziny prawa. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej typowych przypadków tłumaczenia praktycznego -

 • Osobiste dokumenty mające na celu egzekwowanie prawa w obcym kraju: dokumenty te obejmują m.in. raporty policyjne, świadectwa pracy lub referencje, dyplomy lub zaświadczenia edukacyjne, orzeczenia rozwodowe, akty urodzenia;
 • W przypadku wniosku o międzynarodową pomoc sądową, może zaistnieć potrzeba przetłumaczenia wyroków sądowych w postępowaniu karnym lub dokumentów śledczych. Tłumacze muszą być świadomi, że postępowanie karne i cywilne nie są takie same, nawet jeśli terminy mogą być podobne.
 • Kontrakty handlowe z orzeczeń sądów zagranicznych są podpisywane w celu sprzedaży towarów lub przekazania licencji. Jeżeli przedsiębiorstwo chce otworzyć oddział w obcym kraju, musi przetłumaczyć statut spółki lub księgi udziałowców oraz wyciągi z rejestrów handlowych.
 • W przypadku traktatów międzynarodowych oczekuje się, że tłumacze będą mogli sporządzać teksty w języku docelowym, aby uzyskać takie same skutki prawne jak w tekstach oryginalnych. Oznacza to, że najważniejszym zadaniem tłumacza jest sporządzenie tekstu w języku docelowym, który będzie wystarczająco dokładny i przejrzysty, aby zapewnić takie same skutki prawne w praktyce.

image

Wojciech Kowal

Redakcja lingua-projekt.pl