Tłumaczenia techniczne z zakresu języka włoskiego

27 marca 2018

Włoskie tłumaczenia techiczne

Charakterystyka technicznych przekładów

Techniczne tłumaczenia to przekłady technicznych tekstów na przykład prac naukowych. Chodzi tutaj o teksty z bardzo dużą ilością specjalistycznej terminologii. Najczęściej jest to określona dziedzina naukowa. Celem przekładów na pewno jest rozwój nauki, wymiana technicznych informacji, rozwój określonej branży, a więc osiągnięcia korzyści z gospodarczej działalności.

Do tłumaczenia technicznych tekstów na pewno nie wystarczy zwykły tłumacz. Musi to być oprócz tego, że lingwista to także specjalista z określonej dziedziny. Biegle musi się posługiwać terminologią fachową w ojczystym języku, ale także w języku, w którym przekład się dokonuje. Takowym tekstem zajmuje się cała grupa tłumaczy. Nad całością zaś czuwa wnikliwie weryfikator. Sam weryfikator oczywiście nie zajmuje się całym tłumaczeniem, a sprawdza tylko całość jeśli chodzi o poprawność merytoryczną.

Język włoski w tłumaczeniach technicznych

Techniczne tłumaczenie, aby było w pełni wykonane profesjonalnie, to musi być zgodne ze wszelkimi zasadami. Włosi słyną z tego, że mają bardzo donośny ton głosu jak i także mocnej gestykulacji. We włoskim języku rzeczowniki posiadają dokładnie dwa rodzaje. Chodzi tutaj o rodzaj żeński oraz męski. Problemem kolejny dla tłumaczy jest rodzajnik. We włoskim języku występuje, aż w trzech formach. Tak jak i w innych romańskich językach nie występuje końcówka fleksyjna jak i także temat.

Tłumaczeniem technicznym nie jest tylko tekst

W obręb technicznych przykładów nie wchodzi tylko i wyłącznie tekst. Można tutaj wyróżnić rysunki, grafiki, wykresy czy też tablice. Specjalistyczne teksty są najczęściej naszpikowane bardzo różnymi graficznymi opracowaniami. To właśnie one mogą ułatwić zrozumienie całości tekstu oraz także lepiej go można zobrazować.

Tłumacz włoskiego

Każdy z rysunków posiada dokładny opis. Jest to opis, który nie tylko informuje czego dotyczy, ale także sama grafika w sobie posiada szczegółowe opisy. Każdy z takich opisów, a nawet każde ze słów pojedynczych musi obowiązkowo zostać przetłumaczone. W związku z tym każda z grafik w tekście musi być opracowywana na nowo. Bardzo często łączy się to jednak z dodatkową pracą grafika.

Techniczne tłumaczenia obejmują między innymi techniczne teksty, teksty przemysłowe, produkcji, technologicznych procesów, materiałoznawstwa, opisy patentów, tłumaczenia obsługi instrukcji urządzeń, dokumenty prawno-techniczne, procesy kontroli produkcji, dokumentację fabryczną, dokumentację konstrukcyjną czy też badawczo-rozwojową. Z usług technicznego tłumacza korzystają głównie takie branże jak: budownictwo, prawo, telekomunikacja, informatyka, farmacja, medycyna, mechanika, automatyka, motoryzacja, energetyka, rolnictwo czy też chemia.

Włoski techniczny przemysł

Nie da się ukryć, że w Polsce coraz bardziej popularne są tłumaczenia z włoskiego języka. Jest to oczywiście język, w którym posługuje się obecnie około piętnaście procent ludności i to nie tylko w samej Europie, ale także w Meksyku, w Brazylii czy też w Chile. Na wzrost zainteresowania tego typu tłumaczeniami ma wpływ także stale powiększająca się liczba firm włoskich na naszym rynku. Pomiędzy ośrodkiem macierzystym, a pozostałymi następuje cały czas wymiana informacji, a już zwłaszcza technologicznej. Wśród firm, które są najbardziej znane to na pewno nie można zapomnieć o takich firmach jak: Saeco Polska, Fiat Polska, Pireli Polska, Peroni czy też inna znana firma jak Ferrero Polska.

image

Wojciech Kowal

Redakcja lingua-projekt.pl