Mało znane tajemnice dotyczące tłumaczeń prawnych w Ameryce Łacińskiej

18 września 2020

W ubiegłym roku Ameryka Łacińska stanęła w obliczu kilku powstań społecznych z powodu powolnego wzrostu gospodarczego i reform politycznych. Oczekuje się jednak, że rok 2021 będzie rokiem ożywienia gospodarczego, wzrostu popytu wewnętrznego i inwestycji.

Oznacza to, że tłumaczenia uwierzytelnione, a także sama branża tłumaczeniowa, będą musiały nadążyć za popytem. W Ameryce Łacińskiej tłumacze przysięgli mają do czynienia nie tylko z różnymi językami (hiszpański, brazylijski portugalski, francuski), ale także z wieloma lokalnymi dialektami (Majowie, Quechua, Kreol, Guaraní). Co więcej, tłumacze muszą spełniać różne wymogi prawne. Istnieją dwa rodzaje tłumaczeń prawnych: uwierzytelnione i poświadczone notarialnie.

Większość krajów posiada oficjalny system tłumaczeń przysięgłych, który wymaga, aby dokumenty do użytku urzędowego były tłumaczone przez upoważnionego tłumacza przysięgłego. Z drugiej strony, tłumaczenia poświadczone notarialnie muszą być przedłożone prawnikowi/ notariuszowi w celu uzyskania pieczęci potwierdzającej ich poprawność, ale zależy to od kraju. Jednakże tłumacz przysięgły musi być zaznajomiony z systemem prawnym innego kraju.

Tłumaczenia przysięgłe obejmują dokumenty analityczne, akty urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wszystkie rodzaje dokumentów, które muszą być przedstawione jako dowód w postępowaniu sądowym.

W Argentynie, tłumacz przysięgły jest jedynym profesjonalistą uprawnionym do tłumaczenia dokumentów, które muszą być przedłożone podmiotom i instytucjom publicznym, w kraju i poza jego granicami.

Obecnie ustawa nr 20 305 (1974) reguluje działalność i funkcje tłumaczy przysięgłych, którzy są zapisani do Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych miasta Buenos Aires (Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Ciudad de Buenos Aires.

Ważne jest, aby tłumaczenia tego typu dokumentów były regulowane przez dany podmiot, ponieważ poświadcza on, że tłumaczenie spełnia określone wymagania, musi być opieczętowane i podpisane przez tłumacza przysięgłego, który obsługuje tłumaczenie.

Jeśli chodzi o tłumaczy przysięgłych, to zarządzają oni własnym czasem pracy, co czasem utrudnia przyspieszenie tłumaczenia. Zazwyczaj do tego typu tłumaczeń dołączane są zeskanowane dokumenty, które wymagają specjalnego formatu. Z drugiej strony, kombinacja języków może stanowić problem, ponieważ niewielu tłumaczy specjalizuje się w nie tak popularnych językach, jak węgierski. W Argentynie, Stowarzyszenie Tłumaczy Przysięgłych ustala stawki referencyjne, które zależą od rodzaju dokumentu i pary języków, i jest to wspierane przez prawo.

image

Wojciech Kowal

Redakcja lingua-projekt.pl